GI-tabeller

gi-tabeller
gi-tabell frukost
gi-tabell blodprov
gi-tabell

GI-tabeller är tabeller som visar livsmedels olika GI-värde.

GI-VÄRDE

GI-värdet kan förenklat sägas vara den kraften ett livsmedel har, att höja glukoshalten i blodet efter att ha blivit uppätet.

VARFÖR GI-TABELLER?

Anledningen till att man vill veta ett livsmedels GI-värde är oftast för att kunna göra medvetna och smartare kostval. En GI-tabell visar olika typer av livsmedel och deras GI-värde. Vissa tabeller är sorterade efter livsmedlets namn medan andra tabeller är sorterade efter GI-värdet.

En GI-tabell är bra för att du enkelt ska hitta värdet på den mat du vill äta. Det är också användbart med GI-tabeller om du vill ersätta den mat du brukar äta, med en kost med lägre GI.

HUR TAR MAN FRAM GI-TABELLER?

Att mäta ett livsmedels GI-värde måste göras med hjälp av vetenskapliga metoder och i kliniska studier för att säkerställa undersökningens validitet. Det är idag endast är ett fåtal forskargrupper runt om i världen som beräknar GI-värdena för våra matvaror och måltider.

Konkret går man tillväga så här: Man låter ett visst antal friska testpersoner äta en exakt uppmätt mängd av ett livsmedel, närmare bestämt ska det innehålla 50 g spjälkbara kolhydrater. Därefter mäter man testpersonernas blodsockernivå, blodets glukoshalt, flertalet gånger under de närmsta två timmarna.

Detta värde jämförs sedan med värden testpersonerna får efter intag av samma mängd kolhydrater, fast i form av rent glukos. Dessa två testtillfällen ger ett snittvärde på hur mycket livsmedlet höjde blodsockernivån och hur länge nivån höll i sig. Testpersonernas genomsnittliga framräknade värde ligger sedan till grund för livsmedlets GI-värde.

HÖGA OCH LÅGA VÄRDEN I GI-TABELLER

Mat som har höga GI-värden innehåller kolhydrater som snabbts spjälkas i kroppen. Dessa kolhydrater ger en snabb uppgång och ett lika snabbt fall i blodsockernivån. Mat som har låga GI-värden innehåller kolhydrater som långsamt bryts ned och ger en gradvis relativt låg ökning av blodsockernivån.

Att äta sunt och enligt GI-metoden innebär att man undviker livsmedel med höga GI-värden och ersätter dessa med livsmedel med lägre värden. För dig som vill äta enligt GI-metoden kanske inte det exakta GI-värdet är avgörande, utan främst en guide till vilka livsmedel du ska undvika (höga GI-värden) och vilka du kan ersätta dem med (låga GI-värden).

VÅRA GI-TABELLER

Nedanstående GI-tabeller gör inga anspråk över vetenskaplig säkerhet, utan de är en sammanställning över de GI-tabeller som florerar på den svenska marknaden idag.
De olika tabeller som finns att tillgå idag skiljer sig något från varandra. Nedanstående tabeller är en sammanställning av andra tidigare publicerade GI-tabeller.

GI-TABELL – uppdelat i matgrupper
GI-TABELL – livsmedel ABC
GI-TABELL – GI-värde